رفتن به بالا

پیغام های صفحه نمایش پرینتر - پیام فکس

نویسنده : admin 1396/04/18 تعداد نظرات : 0
پیغام های صفحه نمایش پرینتر

پیغام های صفحه نمایش پرینتر

 

تصویر مرتبط

 

 

پیام معنی راه حل های پیشنهادی
[COMM. Error] دستگاه دچار مشکل ارتباطی شده است. از فرستنده بخواهید دوباره برای شما ارسال کند.
[Incompatible] دستگاه فکسی دریافت کرده است که به عنوان شماره فکس ناخواسته ثبت شده است. اطلاعات فکس دریافتی حذف خواهد شد. تأیید مجدد تنظیمات فکس ناخواسته. به صفحه ۵۰ مراجعه نمایید.
[Line Busy] دستگاه فکس گیرنده به تماس پاسخ نداد یا خط مشغول است. چند دقیقه بعد دوباره سعی کنید.
[Line Error] دستگاه شما نمی تواند با دستگاه فکس دریافت کننده ارتباط برقرار کند یا به دلیل مشکلی در خط تلفن، ارتباط را از دست داده است. دوباره سعی کنید. اگر مشکل رفع نشد، حدود یک ساعت صبر کنید تا مشکل خط برطرف شود و دوباره سعی کنید. یا، حالت ECM را فعال کنید. به صفحه ۵۰ مراجعه كنید.
[Stop Pressed] Stop/Clear در حین عملیات فشار داده شده است. دوباره سعی کنید.
BOOTP problemAuto IP Run اختصاص نشانی IP موفق نبوده است. وقتی Auto IP برای BOOTP روی SyncThru™ Web Service گذاشته شده باشد این اتفاق می افتد. روش اختصاص نشانی IP را به DHCP یا Static تغییر دهید. اگر این گزینه را تغییر ندهید، سرور BOOTP مرتباً درخواست اختصاص نشانی IP می کند.
BOOTP problemReconfigure DHCP اختصاص نشانی IP موفق نبوده است. وقتی Auto IP برای BOOTP روی SyncThru™ Web Service گذاشته نشده باشد این اتفاق می افتد. روش اختصاص نشانی IP را به DHCP یا Static تغییر دهید. اگر این گزینه را تغییر ندهید، سرور BOOTP مرتباً درخواست اختصاص نشانی IP می کند.
DHCP problem: Auto IP Run اختصاص نشانی IP موفق نبوده است. وقتی Auto IP برای DHCP روی SyncThru™ Web Service گذاشته شده باشد این اتفاق می افتد. روش اختصاص نشانی IP را به BOOTP یا Static تغییر دهید. اگر این گزینه را تغییر ندهید، سرور DHCP مرتباً درخواست اختصاص نشانی IP می کند.
DHCP problemReconfigure BOOTP اختصاص نشانی IP موفق نبوده است. وقتی Auto IP برای DHCP روی SyncThru™ Web Service گذاشته نشده باشد این اتفاق می افتد. روش اختصاص نشانی IP را به BOOTP یا Static تغییر دهید. اگر این گزینه را تغییر ندهید، سرور DHCP مرتباً درخواست اختصاص نشانی IP می کند.
Document Jam.

Remove Jam

سند قرار داده شده در ADF گیر کرده است. گیر را برطرف کنید (به رفع گیر کردن سند مراجعه کنید).
Door Open.

Close it

درپوش جلو به خوبی در جای خود قرار نگرفته است. درپوش را ببندید تا در جای خود قفل شود.
End of lifeReplace new cart کارتریج تونر نشان داده شده به پایان طول عمر تخمینی خود رسیده است. چاپگر چاپ را متوقف می کند.
[Note]
عمر تخمینی کارتریج به معنای عمر مورد انتظار یا تخمین زده شده تونر کارتریج است، که نشان دهنده میانگین ظرفیت چاپ است و بر طبق ISO/IEC 19752 طراحی شده است (به ملزومات موجودمراجعه کنید).

تعداد صفحات ممکن است تحت تأثیر محیط کاری، فاصله زمانی میان چاپ ها، نوع رسانه، و اندازه رسانه باشد. ممکن است حتی وقتی پیام End of life Replace new cart ظاهر می شود و چاپگر دیگر چاپ نمی کند مقداری تونر در کارتریج باقی بماند.

کارتریج تونر را تعویض نمایید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).
Error [شماره خطا]

Turn off then on

خطای سیستمی رخ داده است دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید و دوباره کار چاپ را انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرویس کنید.
Install Toner کارتریج تونر اشتباه نصب شده، یا نصب نشده است. دو یا سه بار کارتریج تونر را مجدداً نصب کنید تا مطمئن شوید درست جا افتاده است. در صورت ادامه مشکل، کارتریج تونر تشخیص داده نمی شود. با نمایندگان خدمات تماس بگیرید.
Load [اندازه رسانه] in

[شماره سینی]

در سینی مربوطه کاغذ وجود ندارد. كاغذ در سینی کاغذ مربوطه قرار دهید (به قراردادن کاغذ در سینی مراجعه کنید).
Memory Full

Remove Job

حافظه پر است. پیکان چپ/راست را برای انتخاب Cancel یا Start فشار دهید، سپس OK را فشار دهید. اگر Cancel را انتخاب کنید، دستگاه کار فکس را متوقف می کند. اگر Start را انتخاب کنید، دستگاه فقط اسناد اسکن شده کار فکس را ارسال می کند.
Network Problem:

IP Conflict

نشانی IP در جای دیگری استفاده شده است. نشانی IP را بررسی کنید یا یک نشانی IP دیگر بدست آورید.
No Answer دستگاه گیرنده فکس بعد از چندین بار شماره گیری پاسخ نداده است. دوباره سعی کنید. مطمئن شوید که دستگاه گیرنده فعال و در حال کار است.
Not Compatible

toner cartridge

کارتریج تونر برای دستگاه شما مناسب نیست. کارتریج تونر مربوطه را با کارتریج اصلی Samsung تعویض کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).
Output bin Full

Remove paper

سینی خروجی پر است. یا حسگر رو به پایین نیست. کاغذها را از سینی خروجی بردارید، دستگاه عمل چاپ را دوباره انجام خواهد داد. یا دقت کنید حسگر رو به پایین قرار داشته باشد. اگر مشکل برطرف نشد، درخواست سرویس کنید.
Paper Empty

in [شماره سینی]

کاغذ در سینی نشان داده شده وجود ندارد. كاغذ را درون سینی کاغذ قرار دهید (به قراردادن کاغذ در سینی مراجعه کنید).
Pulled Out

[شماره سینی] Cassette

کاست سینی نشان داده شده داخل نشده است، یا به درستی بسته نشده است. برای بستن سینی لبه عقب را پایین بیاورید، آن را با شکاف میزان کنید و در چاپگر جا بیاندازید.
Paper Jam

in MP Tray

كاغذ در بخش سینی دستی گیر كرده است. گیر را برطرف کنید (به در سینی دستی مراجعه کنید).
Paper Jam

in Tray 1

كاغذ در بخش سینی ۱ گیر كرده است. گیر را برطرف کنید (به در سینی ۱مراجعه کنید).
Paper Jam

inside machine

کاغذ در داخل دستگاه گیر کرده است. گیر را برطرف کنید (به داخل دستگاهمراجعه کنید).
Paper Jam

in exit area

رسانه چاپی خاص در قسمت خروج کاغذ گیر کرده است. کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید.
  • به در بخش خروجی مراجعه کنید.
  • به در سینی دستی مراجعه کنید.
Prepare new cartridge مقدار کمی تونر در کارتریج نشان داده شده باقی مانده است. پایان عمر تخمین زده شده تونر نزدیک است. یک کارتریج جدید را برای تعویض آماده کنید. ممکن است موقتاً با پخش مجدد تونر بتوانید کیفیت چاپ را افزایش دهید (به توزیع مجدد تونر مراجعه کنید).
Remove seal tape &Install Toner دستگاه نمی تواند کارتریج تونر را تشخیص دهد. نوار چسب را از کارتریج تونر جدا کنید.

به راهنمای نصب سریع مراجعه کنید.

Replace Toner کارتریج تونر تقریباً به طول عمر تخمین زده شده خود رسیده است. همان طور که در صفحه کنترل نشان داده شده است می توانید از میان Stop یا Continue یکی را انتخاب کنید. اگر Stop را انتخاب کنید، دستگاه چاپ را متوقف می کند و تا عوض کردن کارتریج نمی توانید چیزی چاپ کنید. اگر Continue را انتخاب کنید، چاپگر به چاپ ادامه می دهد، اما کیفیت آن را نمی توان تضمین کرد.

وقتی این پیام نشان داده می شود برای داشتن بهترین کیفیت چاپ کارتریج تونر را عوض کنید. استفاده از یک کارتریج بعد از این مرحله ممکن است منجر به کاهش کیفیت چاپ شود (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

[Warning]
Samsung استفاده از کارتریج تونر غیر اصلی Samsung، برای مثال کارتریج دوباره پر شده یا تعمیر شده را توصیه نمی کند. Samsung نمی تواند کیفیت کارتریج های تونر غیر اصلی Samsung را ضمانت کند. سرویس یا تعمیری که در نتیجه استفاده از کارتریج های تونر غیر اصلی Samsung لازم شود، تحت پوشش گارانتی دستگاه نخواهد بود.
Replace new

Fuser unit

طول عمر واحد اتصال دهنده منقضی شده است. واحد اتصال دهنده را با قطعه ای جدید تعویض كنید. با نمایندگان خدمات تماس بگیرید.
Self Diagnostics

Please wait

موتور چاپگر شما در حال بررسی مشکلات ردیابی شده می باشد. لطفاً برای چند دقیقه صبر کنید.
Too many Faxes

Remove Job

تعداد فکس های دریافتی بسیار زیاد است. فکس های دریافتی را بیرون بیاورید.

 

نتیجه تصویری برای فکس

 

 

دستگاه فکس ، فاکس های دریافتی رو خارج نمیکنه ومدام صدای اخطار (بوق)میدهد؟

تنظیماتش به هم خورده با یک بار ریست کردن فکس درست می شود.

نتیجه تصویری برای فکس

چطور میتوانم فکس وارده را ابتدا در کامپیوتر ببینم بعد در صورت ضرورت از آن پرینت بگیرم؟

 

 

تصویر مرتبط

 

برای این کار شما از Multi-Function Station software را زده گزینه Remote Control را کلیک کنید بعد گزینه Setup را انتخاب و گزینه ۴۴۲# که PCFAX SETTING است را پیدا کنید حالت اولیه OFF هست روی آن کلیک کنید و به حالت ALWAYS تغییر دهید بعد OK کنید بعد Apply را بزنید از شما پسورد می خواهد ۱۲۳۴ را وارد کنید و در آخر OK را بزنید سیستم PC FAX شما فعال شده از قسمت START ویندوزتان گزینه Search را زده و PC FAX را جستوجو در در دسکتاپ خود قرار دهید.

 

نتیجه تصویری برای فکس

 

چطور میتوانم سایز کاغذ گذاشته شده در دستگاه را برای اسکن تنظیم کنم چون در بیشتر موارد اسکن به طور کامل گرفته نمی شود؟

نتیجه تصویری برای فکس

 

برای این کار شما از Multi-Function Station software را زده گزینه Scan را انتخاب بعد Tools را زده و در Settings اندازه کاغذ خود را انتخاب کنید.

تصویر مرتبط

 

 

چگونه فکس را از کامپیوتر دریافت کنم؟

 

تصویر مرتبط

 

 

برای این کار شما از Multi-Function Station software را زده را کلیک کنید بعد گزینه Setup را انتخاب و گزینه ۴۴۲# که PCFAX SETTING است را پیدا کنید حالت اولیه OFF هست روی آن کلیک کنید و به حالت ALWAYS تغییر دهید بعد OK کنید بعد Apply را بزنید از شما پسورد می خواهد ۱۲۳۴ را وارد کنید و در آخر OK را بزنید سیستم PC FAX شما فعال شده از قسمت START ویندوزتان گزینه Search را زده و PC FAX را جستوجو در در دسکتاپ خود قرار دهید

.نتیجه تصویری برای فکس